برنامه های مذهبی مبایل

نرم افزار قاموس یا فرهنگنامه قرآن ویژه موبایل

در این نرم افزار لغات قرآنی جمع آوری شده که می توانید کلمه را در جستجو نوشته و لغت مورد نظر را تقریباً با دقت 80%پیدا کرده و توضیحات آن را ببینید.                                                         

 

 

 

 

دانلود

Mose Code

کد ماوس