برنامه های مذهبی مبایل

تقویم اسلامی و هجری قمری برای گوشی ASGATech Islamic Calendar v1.

این برنامه تقویم هجری قمری است همراه با تعطیلات و عیاد البته عیاد برادران اهل تسنن رو فکر کنم نشون میده

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانلود

 

 

 

 

Mose Code

کد ماوس